เว็บสล็อตออนไลน์ มหาวิทยาลัยนั่งโต๊ะนวัตกรรม

เว็บสล็อตออนไลน์ มหาวิทยาลัยนั่งโต๊ะนวัตกรรม

ในปีพ.ศ. 2500 มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เว็บสล็อตออนไลน์ รุ่นใหม่ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเอาชนะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและสนับสนุนการผลิตในภูมิภาค ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้’เทคโนโลยีสามเหลี่ยม’ ของแคนาดาบ้านเกิดของ Blackberry และบริษัทเทคโนโลยีใหม่กว่า 500 แห่ง เรื่องราวนี้แตกต่างกับภูมิภาคอื่นๆ ของแคนาดาที่มีการเสื่อมถอยที่คล้ายกัน แต่ไม่มีการฟื้นฟูที่ขับเคลื่อนโดยมหาวิทยาลัยที่คล้ายคลึงกัน

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเรื่องผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 ที่ เผยแพร่โดยUniversity World Newsโดยร่วมมือกับMastercard Foundation University World Newsรับผิดชอบเนื้อหาด้านบรรณาธิการแต่เพียงผู้เดียว

ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกกำลังพยายามปรับตำแหน่งมหาวิทยาลัยในฐานะผู้เล่นหลักในระบบนวัตกรรมระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ (ฉลาด)

นอกเหนือจากการเป็นเพียงแหล่งที่มาของเทคโนโลยีรุ่นต่อไป วิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นได้ปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสำคัญในภูมิภาคของตนผ่านความเป็นผู้นำด้านการศึกษา การวิจัย และความรู้ที่เอื้อต่อทุนมนุษย์และห่วงโซ่คุณค่าของนวัตกรรมของอุตสาหกรรม

ในสถานการณ์สมมตินี้ ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและธุรกิจหมายความว่านักศึกษาจะพร้อมมากขึ้นที่จะตอบสนองความต้องการที่มีความสามารถของนายจ้าง ผลงานวิจัยจะสอดคล้องกับนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมมากขึ้น และภูมิภาคนั้นสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญพิเศษที่ชาญฉลาดและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ

เรื่องราวของ ‘เทคโนโลยีสามเหลี่ยม’ ของแคนาดาที่พัฒนาขึ้นในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งขับเคลื่อนโดยความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งของ University of Waterloo เป็นแรงบันดาลใจให้การศึกษาและการวิจัยที่มีคุณภาพดีสามารถอยู่ร่วมกันและเจริญรุ่งเรืองผ่านความร่วมมือทางธุรกิจของมหาวิทยาลัย .

สำหรับมหาวิทยาลัยเหล่านั้นที่ประสบความสำเร็จในการนำทางสู่เส้นทางของการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ชื่อเสียงที่ดีขึ้น ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีขึ้นและดีขึ้น การเงินที่ดีขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ธุรกิจ มหาวิทยาลัย และนักวิชาการ

จำเป็นต้องเป็นผู้นำมหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม หากมหาวิทยาลัยต้องการหาจุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่าง ‘พันธกิจที่สาม’ นี้กับค่านิยมดั้งเดิมของมหาวิทยาลัย เช่น การวิจัยท้องฟ้าสีฟ้าและเสรีภาพทางวิชาการ จำเป็นต้องมีความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและมีทักษะของมหาวิทยาลัย

ในการเข้าร่วมโต๊ะนวัตกรรมระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยต่างๆ 

จำเป็นต้องใช้แนวทางที่ครอบคลุมและครอบคลุมมากขึ้นในการปรับตัวนี้ โดยกล่าวถึงประเด็นสำคัญหลายประการที่มหาวิทยาลัยกำลังเผชิญซึ่งพยายามร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

การรวมผลลัพธ์จากการศึกษาระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดที่เสร็จสิ้นลงในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและธุรกิจ ร่วมกับประสบการณ์จริงและการวิจัยกว่า 15 ปีของความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย เราขอเสนอคู่มือแนะนำต่อไปนี้สำหรับผู้นำมหาวิทยาลัยที่ต้องการเปลี่ยนแปลง หรืออย่างน้อยต้องปรับ จุดเน้นของสถาบันของพวกเขาที่มีต่อการทำงานร่วมกันในอุตสาหกรรมที่มากขึ้น

คู่มือความร่วมมือทางอุตสาหกรรมของผู้นำมหาวิทยาลัย

ด้านล่างนี้คืออุปสรรคบางประการสำหรับความร่วมมืออย่างเต็มที่และคำแนะนำบางประการเกี่ยวกับวิธีการเอาชนะ

• ประเด็นที่ 1 – ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมยังไม่สอดคล้องกับบทบาทของมหาวิทยาลัย

แม้จะได้รับการยอมรับจากผู้นำมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ถึงความจำเป็นในการร่วมมือกับภาคธุรกิจ แต่ก็ยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทที่มหาวิทยาลัยควรให้ความเคารพ สู่ธุรกิจและมุมมองแคบ ๆ ว่ามีพื้นที่ใดที่มีศักยภาพในการทำงานร่วมกัน ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการขาดความชัดเจนว่าทั้งสองสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาและการจัดการ สล็อตออนไลน์